Ook in Nederland neemt inmiddels het aantal besmettingen met de Britse variant van het coronavirus toe. Dit vraagt om aanscherping van onze huidige maatregelen, aangezien deze variant zich sneller lijkt te verspreiden. Het is daarom noodzakelijk om binnen Rijndam het aantal contacten te beperken en nog strikter beschermende middelen te gebruiken. Dit alles met als doel onze zorg zo veel als mogelijk door te laten gaan.

Alle aangescherpte maatregelen gaan aanstaande woensdag 27 januari in.

Bezoekers aan de kliniek
We moeten het aantal verschillende bezoekers aan ons pand verder gaan beperken. Om dat te realiseren zijn de volgende maatregelen ingesteld:

  • Bij de kliniek volwassenen mag er maximaal 1 persoon per dag op bezoek komen. Deze bezoeker mag maximaal 1 kind onder 12 jaar meenemen.
  • Bij de klinische kinderafdeling mogen er per dag wisselend maximaal 2 bezoekers op bezoek komen, waarvan 1 bezoeker per keer. Deze bezoekers mogen maximaal 1 kind onder 12 jaar meenemen.
  • Er mogen in totaal maximaal 3 verschillende bezoekers komen bij klinische patiënten. Deze 3 bezoekers zijn dezelfde personen (bubbel) en mogen tussentijds niet worden gewijzigd. De namen worden via de verpleging doorgegeven aan de triage medewerker(s) en worden bij bezoek gecontroleerd. Kinderen hoeven niet op deze lijst te staan.

Alle bezoekers dragen tijdens hun hele bezoek een mondneusmasker. Deze mag tussentijds niet worden afgezet, ook niet als er 1,5 meter afstand is.

Bezoekers aan de polikliniek
Er mag maximaal 1 begeleider met de patiënt meekomen en alleen als dat noodzakelijk is. Dit betreft zowel begeleiding van volwassen patiënten als van kinderen. Het is niet toegestaan kinderen mee te nemen naar een polikliniekbezoek (tenzij zij de patiënt zijn). Begeleiders wachten bij voorkeur buiten, tenzij ze voor behandeling noodzakelijk zijn.

Ook bij de polikliniek moet iedereen de hele tijd het mondkapje blijven dragen, ook als er voldoende afstand gehouden kan worden.

Wij hebben tot nu toe ervaren dat onze bezoekers zich goed aan de maatregelen houden en hier begrip voor hebben. Hiervoor willen wij u hartelijk danken!