De Raad van Toezicht heeft Evelyn Lindeman aangesteld als nieuwe bestuurder bij Rijndam Revalidatie. Samen met Bertjo Renzenbrink vormt zij het dagelijks bestuur van het revalidatiecentrum.

Zorgvuldige overdracht
Guido van den Bogaert vertrekt eind 2019 bij Rijndam. Meer dan acht jaar bekleedde Guido van den Bogaert de functie van lid Raad van Bestuur. In deze periode heeft Rijndam haar positie als productleider in de medisch specialistische revalidatie uitgebouwd en de regionale samenwerkingsverbanden verder verstevigd. De Raad van Toezicht is Guido van den Bogaert erkentelijk voor zijn jarenlange enthousiaste inzet en betrokkenheid als bestuurder van Rijndam en is verheugd dat er met de komst van Evelyn Lindeman gelegenheid is voor een zorgvuldige overdracht.