Rijndam Revalidatie biedt sinds kort op locatie Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht een behandeling van slaapproblemen aan voor oncologische patiënten. Slaapproblemen komen voor bij zo’n 35% van de oncologische revalidatiepatiënten. Het zorgt voor klachten als vermoeidheid, stemmingsstoornissen, verminderde concentratie en vergeetachtigheid. Rijndam wil met deze nieuwe groepsbehandeling het fysieke en mentale functioneren van haar oncologische patiënten verbeteren.

Goede resultaten
“Inmiddels heeft de eerste groep patiënten de behandeling afgerond”, vertelt Ellen Claassen, ergotherapeut bij Rijndam. “De resultaten zijn succesvol. Bij alle deelnemers is de slaapefficiëntie fors gestegen naar een leeftijd-conforme score.” Patiënten merken ook echt verbetering: “Ik heb geleerd om overdag invloed uit te kunnen oefenen op de nacht. Nu is slapen niet meer zo’n groot ding in mijn hoofd en is het ook geen probleem dat ik een paar keer per nacht wakker word”.

Intensieve begeleiding
“Als patiënten bij ons onder oncologische revalidatiebehandeling zijn, komt maar liefst bij één derde naar voren dat zij slaapproblemen ervaren”, zegt Claassen. “Deze klachten kunnen grote gevolgen hebben voor het functioneren, zeker bij mensen die ernstig ziek zijn.” Middels een intakegesprek beoordeelt een psycholoog of de patiënt baat kan hebben bij de groepsbehandeling. De groep, bestaande uit zes oncologische patiënten, wordt intensief begeleid door een ergotherapeut, haptotherapeut en psycholoog. De behandeling bestaat uit verschillende onderdelen: voorlichting, energieverdeling, gezond bewegingspatroon, ontspanningstherapie en cognitieve gedragstherapie.

Oncologische revalidatie
De groepsbehandeling betreft een module binnen het oncologisch revalidatieprogramma van Rijndam. Om tijdens of na kanker weer op een goede manier verder te kunnen leven, is het vaak zinvol om te revalideren. Revalideren is ook mogelijk als er geen zicht meer is op genezing. Met oncologische revalidatie werken patiënten aan hun conditie, bespreken zij hun angsten, leren zij hoe zij energie kunnen verdelen en kunnen zij nu dus ook aan de slag met eventuele slaapproblemen. 

Oncologische patiënten in behandeling voor slaapproblemen bij Rijndam Revalidatie