Patiënten van Rijndam Revalidatie hebben met de komst van een nieuw patiëntenportaal online toegang tot hun medisch dossier. Via Mijn Rijndam kunnen patiënten altijd en overal hun afspraken bekijken en hebben ze inzage in hun medische gegevens. Mijn Rijndam is afgelopen donderdag officieel gelanceerd op locatie Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. De komende maanden wordt het portaal op de 17 andere locaties binnen Rijndam geïmplementeerd, zodat eind 2019 alle patiënten gebruik kunnen maken van Mijn Rijndam.

Online revalidatieomgeving
Yone van Beek is patiënt bij Rijndam en betrokken bij de lancering van Mijn Rijndam. “Ik zie het portaal als mijn persoonlijke digitale revalidatieomgeving. Nu ik mijn medische gegevens, revalidatiedoelen en afspraken online kan bekijken, kan ik me goed voorbereiden op gesprekken met mijn arts of behandelaren.” Het patiëntenportaal past in de visie van Rijndam om patiënten meer regie te geven in hun eigen revalidatietraject. Liesbeth van Alphen de Veer, projectleider van Mijn Rijndam geeft aan:  “We verwachten, dat patiënten zich via online inzage meer betrokken voelen bij hun revalidatiebehandeling. Door mee te lezen in delen van het dossier krijgen patiënten meer inzicht in hun behandeltraject en hun persoonlijke revalidatiedoelen.”

Veilig inloggen
Mijn Rijndam is een goed beveiligde, persoonlijke omgeving die altijd en overal toegankelijk is via internet. Inloggen kan gemakkelijk en veilig via de website www.rijndam.nl/patientenportaal met DigiD en een SMS-controle of via de DigiD-app. Patiënten kunnen vervolgens hun dossier raadplegen en zien onder andere hun persoonlijke gegevens, revalidatiedoelen, afspraken, uitslagen, metingen en brieven. Mijn Rijndam is nu als eerst toegankelijk voor patiënten van de locatie Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Toegang tot het portaal voor patiënten van de andere locaties volgt in de komende maanden.

In ontwikkeling
Rijndam wil patiënten stimuleren hun medische gegevens online te bekijken, daarom maakt Rijndam ook gebruik van de landelijke DUPP-campagne van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Duppen is een nieuw werkwoord en staat voor Digitale Uitwisseling tussen Patiënt en Professional. Ondertussen blijft Mijn Rijndam volop in ontwikkeling. Projectleider van Alphen de Veer, licht toe: “Om onze service en toegankelijkheid te blijven verbeteren, willen we de komende jaren aan nieuwe functionaliteiten werken. Denk bijvoorbeeld aan online afspraken maken, zelf gegevens toevoegen en videoconsults met de artsen.” Meer informatie over het portaal is te vinden op www.rijndam.nl/patientenportaal.