MediGrip is een gratis app voor de smartphone en toont iedere dag één artikel, geselecteerd door een redactie van Erasmus MC en internationale experts, plus een commentaar en links naar recente publicaties. U kunt MediGrip downloaden via www.medigrip.nl.

MediGrip gaat op elke dag van de week in op een ander domein van de revalidatiegeneeskunde. De geselecteerde domeinen zijn: sport- en inspanningsfysiologie, neurorevalidatie, trauma, het bewegingsapparaat, kindergeneeskunde en overige gebieden, waaronder fysiotherapie, verpleegkunde en ergotherapie.

De app is ontwikkeld door hoogleraar revalidatiegeneeskunde Henk Stam van Erasmus MC. Rijndam-redacteuren zijn onder andere Gerard Ribbers (neurorevalidatie) en Robert Pangalila (kinderrevalidatie).