De raad van toezicht heeft drs. M.C. (Marleen) Kloppers RA benoemd tot lid van de raad van toezicht. Marleen komt in de raad van toezicht nadat Peter Broedelet en Clemens Vehrmeijer de raad sinds 1 januari 2017 hebben verlaten vanwege het verstrijken van hun zittingstermijn.

Portefeuille
Marleen Kloppers heeft financiën in haar portefeuille en zij neemt zitting in de commissie financiën en informatievoorziening van de raad van toezicht. In haar loopbaan bekleedde ze diverse financiële functies en ze heeft veel ervaring in de vastgoedsector.


Foto: Marleen Kloppers