Logopedist Sandra Wielaert en medeauteur Philine Berns hebben de Branco van Dantzigprijs ontvangen voor hun boek 'Status afasietherapie'. Dit is een tweejaarlijkse onderscheiding voor een uitzonderlijk verdienstelijke bijdrage ten behoeve van de vakinhoudelijke verbreding en verdieping in de logopedie. De jury gaf aan dat de inhoud goed aansloot bij de ingeslagen weg binnen de logopedie van kijken naar de patiënt op participatieniveau. Tevens sprak ze de waardering uit dat het boek geschikt is voor zowel de praktijk als het onderwijs. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Kwaliteitsverbetering
Sandra Wielaert is logopedist en onderzoeker bij Rijndam Revalidatie. Samen met Philine Berns, logopedist en docent Hogeschool Rotterdam, vormt ze de redactie van het boek ‘Status Afasietherapie, nieuwe gevalsbesprekingen uit de klinische praktijk’.  Afasietherapie maakt internationaal grote ontwikkelingen door, maar veel informatie was voor Nederlandse collega’s niet toegankelijk. Door het schrijven van dit boek, samen met collega’s uit de beroepspraktijk, is deze informatie breed toegankelijk geworden en hebben ze een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering van de afasietherapie in Nederland. Het boek nodigt uit tot kritische reflectie ten aanzien van het eigen handelen door logopedisten en is uitstekend materiaal voor het onderwijs.

Afasie
Afasie is een taalstoornis als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel, zoals een beroerte of hersenkneuzing. Afasie is er in verschillende vormen en ernstgradaties. Sommige mensen kunnen nauwelijks meer spreken en sommigen kunnen niet zo snel meer op bepaalde woorden komen. Ook kunnen er problemen met begrijpen van taal optreden. Veel mensen met afasie hebben ook problemen met lezen en schrijven. Afasie heeft dan ook ernstige gevolgen voor het dagelijks functioneren. Kijk voor meer informatie op www.rijndam.nl/afasie.