Rijndam Revalidatie start, in samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis, een spreekuur kinderrevalidatie in het Maasstad in Rotterdam Zuid. Het betreft een spreekuur dat één keer in de twee weken op vrijdag plaatsvindt voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand.

Kinderen kunnen door allerlei oorzaken moeilijkheden hebben met bewegen. Soms heeft een kind naast deze motorische problemen nog andere beperkingen, zoals een spraak-, eet-, gedrags- of geheugenstoornis.

Rijndam Kinderrevalidatie is er voor kinderen en jongeren met dit soort problemen. Samen met ouders of verzorgers en een team professionele behandelaren helpen het kind beter om te gaan met zijn beperkingen of die zo mogelijk te overwinnen. Het kinderrevalidatiespreekuur biedt een plek om er achter te komen wat er aan de hand is en wat er aan te doen is.

Meer weten? Lees verder over ons kinderrevalidatiespreekuur in Maasstad Ziekenhuis.