KinderAdviesRaad
Om ook de kinderen mee te kunnen laten denken over wat beter kan binnen Rijndam is de KinderAdviesRaad (KAR) opgericht. De KAR bestaat uit 5 kinderen die patiënt zijn bij Rijndam. Zij vertegenwoordigen de patiënten tot 18 jaar en geven adviezen aan het bestuur.

Digitale zorg in de kinderrevalidatie
Rijndam biedt zorg aan veel verschillende patiëntengroepen, niet alleen qua diagnose maar ook in leeftijd. Het projectteam van het project ‘Met blended naar splendid care’ luistert naar ideeën over blended care (de combinatie tussen fysieke & digitale zorg) en vindt het belangrijk om zoveel mogelijk patiënten te horen. Daarom hebben de leden onlangs ook gesproken met de KAR over digitale zorg en hoe Rijndam deze zo goed mogelijk kan inzetten binnen de kinderrevalidatie.

Een goed gesprek!
Het projectteam heeft de KAR-leden gevraagd hoe digitale zorg er volgens hen uit moet zien bij Rijndam. Zij gaven aan zeker kansen te zien in het online afspraken maken en verzetten en het toesturen van  oefeningen in de vorm van filmpjes. Ook vinden de kinderen het fijn hun patiëntendossier in te kunnen zien. Een aantal wil hierbij graag zelf bepalen wat hun ouders kunnen zien.

Waar de hele KAR het unaniem over eens was: persoonlijk contact met de behandelaar is heel erg belangrijk! De kinderen zien hun behandelaren het liefst zoveel mogelijk fysiek, maar vinden het ook prettig dat ze kunnen beeldbellen als dat beter uitkomt.

Al met al was het een mooi gesprek. Het projectteam neemt de input van Cas, Milou, Quinten en Robin mee in het verdere project!