Hoe schil je een appel als je een lichamelijke beperking hebt? Hoe roer je in een pan of bedien je de mixer? Dankzij het programma ‘Kanjers In de Keuken’ (KIK) kunnen jongeren met ernstige motorische en meervoudige beperkingen actief meedoen in de keuken. KIK bestaat uit een boek en workshop om jongeren met zeer beperkte motorische mogelijkheden een actieve rol te geven bij het bereiden van eten en drinken. Het programma, ontwikkeld door Rijndam Kinderrevalidatie in samenwerking met Stichting in Actie en Schakelspeelgoed.nl, is donderdag 4 juli feestelijk gelanceerd.

Ruiken, proeven, voelen
Ondanks dat jongeren met ernstige beperkingen vaak veel hulp nodig hebben van hun omgeving, kunnen zij met behulp van dit programma zelf een actieve bijdrage leveren. KIK geeft inzicht in de mogelijkheden en hulpmiddelen die er zijn om mee te doen in de keuken. Popcorn maken, chocola smelten of een appel schillen zijn zomaar wat voorbeelden van KIK, die jongeren met ernstige motorische beperkingen zelf (helpen) bereiden. Ook wanneer een jongere fysiek niet in staat is om te roeren, niet met een mes kan snijden of eet via een sonde. Het gaat over méédoen, kiezen, ruiken, proeven en voelen.

Boek en workshop
KIK richt zich op het informeren, adviseren en enthousiasmeren van mensen die werken met - of zorgen voor - jongeren met zeer beperkte motorische mogelijkheden. Een van de onderdelen van het programma is een boek, speciaal bestemd voor behandelaars en therapeuten. Ook ouders, verzorgers en begeleiders hebben baat bij de achtergrondinformatie, uitleg en inspirerende recepten. Daarnaast biedt KIK een workshop waar deelnemers uitleg krijgen over de verschillende (technische) hulpmiddelen en leren ze hoe ze jongeren een actieve rol kunnen geven tijdens kookactiviteiten.  

Lancering
“Ik hoop dat veel mensen inzien hoeveel je kunt bereiken met de juiste mindset en hulpmiddelen’’, zegt Nicole van den Dries, initiatiefneemster van KIK. Zij is kinderfysiotherapeut bij Rijndam, oprichtster Stichting in Actie én moeder van Yrsa, een pubermeisje met een ernstige verstandelijke en motorische beperking. Ook tijdens de lancering werd duidelijk hoe belangrijk het is dat deze jongeren kunnen participeren. Inez van der Ham, revalidatiearts bij Rijndam, zegt enthousiast: “wat goed om te zien dat deze jongeren met KIK hun moeder als het ware een beetje aan de kant kunnen schuiven en zelf aan de slag gaan. KIK zorgt ervoor dat zij een eigen stem krijgen en mee kunnen doen.’’ Ook Stan - één van de Kanjers - is trots op wat er met KIK wordt gedaan: ‘’ik vind het heel leuk om mee te doen en kan nu ook een voorbeeld voor andere jongeren zijn.’’

Het boek ‘Kanjers In de Keuken’ is voor € 29,99 te koop. De eerstvolgende workshop start op 20 november 2019. Meer informatie over KIK is hier te vinden: www.rijndam.nl/kanjersindekeuken.

Revalidatiearts Inez van der Ham neemt het eerste exemplaar van het boek ‘Kanjers In de Keuken’ in ontvangst van Stan bij Rijndam Kinderrevalidatie.