Ruim 600 mensen met een dwarslaesie die in Rijndam Revalidatie, De Hoogstraat of UMCG Beatrixoord hebben gerevalideerd, krijgen per post een uitnodiging om mee te doen aan de Internationale Spinal Cord Injury Enquête (InSCI).

Functioneren, gezondheid en welzijn bij een dwarslaesie
InSCI is het eerste wereldwijde onderzoek naar de leefsituatie van mensen met een dwarslaesie. Landen over de hele wereld doen mee aan dit onderzoek waarin mensen met een dwarslaesie zelf aan het woord komen. Het belangrijkste doel van de InSCI Enquête is om het functioneren, de gezondheid en het welzijn van mensen die leven met een dwarslaesie in verschillende landen te beschrijven en te vergelijken. De enquête zal belangrijke informatie opleveren over wat de maatschappij kan doen om de situatie van mensen met een dwarslaesie te verbeteren.

Coördinatie
De algemene coördinatie van InSCI ligt in handen van Swiss Paraplegic Research (Nottwil, Zwitserland). Meer informatie over het onderzoek is te vinden via de website van insci.network. In Nederland wordt InSCI gecoördineerd door prof. dr. Marcel Post (UMCG en De Hoogstraat) en Karin Postma (Rijndam Revalidatie). Dwarslaesie Organisatie Nederland ondersteunt het belang van het InSCI onderzoek.

Wij hopen dat zo veel mogelijk genodigden de tijd willen nemen om de enquête in te vullen.