Voor de derde bijeenkomst vanuit het scholingsprogramma Medisch Specialistische Revalidatie waren de deelnemers te gast bij Rijndam Revalidatie. Het thema Innovatie & Technologie stond hierbij centraal. Ruim 50 deelnemers vanuit relaties als CZ, DSW Zorgverzekeraar, Zilveren Kruis, VGZ, ZonMw, Ministerie van VWS en VGN waren aanwezig. Daarnaast namen ook contacten uit het lokale netwerk van Rijndam deel aan het programma, zoals gemeente Rotterdam, Medical Delta, Hogeschool Rotterdam en Rotterdam eHealth Agenda.

Hoogtepunten
De bijeenkomst werd vanuit Revalidatie Nederland geopend door Martijn Klem waarna Rijndam-bestuurder Bertjo Renzenbrink het programma toelichtte. Janneke Vervloed vertelde, vanuit haar rol bij Medical Delta, over de strategische positie van Rijndam met betrekking tot Innovatie & Technologie. Ze legde uit, dat door samenwerkingen in de regio te faciliteren en Hogescholen erbij te betrekken, innovaties beter de weg naar de praktijk vinden.

Vervolgens werden de deelnemers in drie groepen langs in totaal 9 verschillende innovaties geleid zoals de Sense glove, Zora, de Groovetube en Fast @ home. Deelnemers konden deze interactieve demonstraties van innovaties zeer waarderen. Gerard Ribbers, bijzonder hoogleraar Neurorevalidatie, legde de zaal vervolgens ethische vraagstukken voor en vertelde over verschillende manieren van innovatie. Bertjo Renzenbrink sloot de geslaagde bijeenkomst af.

Vervolg
Op 2 november wordt het scholingsprogramma MSR voor 2018 bij UMCU/Kenniscentrum Revalidatie Utrecht afgesloten met het thema wetenschappelijk onderzoek. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan nog steeds via info@revalidatie.nl. Voor 2019 wordt een nieuwe cyclus door Revalidatie Nederland voorbereid.