Prof. dr. ing. Heike Vallery is benoemd tot honorair hoogleraar Innovatieve Revalidatietechnologie bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC. Deze benoeming is een belangrijke mijlpaal die de verbinding accentueert tussen techniek en revalidatiegeneeskunde.

Revalidatiegeneeskunde en techniek
Hoe kun je met technologische innovaties mensen met een bewegingsbeperking ondersteunen? Dat is een belangrijke vraag waar de revalidatiegeneeskunde zich op richt. Om die vraag te kunnen beantwoorden is diepgaande samenwerking nodig op het grensvlak van techniek en geneeskunde.
Heike Vallery bevindt zich op dit snijvlak en doet onderzoek op het terrein van tweebenig lopen en robotische ondersteuning voor patiënten met loopstoornissen. In de functie als hoogleraar Innovatieve Revalidatietechnologie gaat Vallery de kennisinfrastructuur op het gebied van innovatieve revalidatietechnologie in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg verder vormgeven.

Samenwerking Rijndam – Erasmus MC – TU Delft
“Deze benoeming geeft een extra stimulans aan de samenwerking tussen de TU Delft, Erasmus MC en Rijndam Revalidatie”, aldus Gerard Ribbers (afdelingshoofd Revalidatiegeneeskunde, Erasmus MC). Rijndam werkt op onderzoeksgebied intensief samen met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC. Rijndam functioneert hierbij als klinisch testcentrum, een zogeheten `Living Lab’, waarin behandelaars samen met patiënten innovatieve technologie testen. Deze resultaten worden weer verwerkt in het wetenschappelijk onderzoek en zo werkt Rijndam actief mee aan de ontwikkeling van revalidatiegeneeskundige topzorg.