Het expertiseteam van Rijndam voor kinderen met ingewikkelde incontinentieproblemen bestaat twee jaar en heeft mooie resultaten behaald! De afgelopen twee jaar zijn 88 kinderen gescreend en gaven de ouders het behandelresultaat een 8.4. Daarnaast is de poli uitgebreid en naast locatie Ringdijk nu ook op locatie De Sitterstraat aanwezig.

De HIPPER-poli is voor kinderen met een lichamelijke beperking, al dan niet gecombineerd met andere beperkingen, die problemen rondom zindelijkheid ervaren. Onder de kinderen die in behandeling zijn geweest, zijn o.a. kinderen met cerebrale parese, niet aangeboren hersenletsel, ontwikkelingsachterstand en syndromen zoals Down. Vaak ervaren deze kinderen klachten zoals urine- of ontlastingsverlies, obstipatie, zeer regelmatig toiletbezoek of juist het ophouden van urine of ontlasting. Bij de HIPPER-poli worden zij gescreend, tegenwoordig ook met behulp van echografie en wordt een behandeltraject bepaald. Het expertiseteam kijkt samen met het kind en de ouders naar welke hulpmiddelen en technieken het poep- en plasprobleem het beste kan verhelpen en verminderen waar mogelijk.

Succesvolle behandeling
De afgelopen twee jaar heeft 83% van de aangemelde kinderen een behandeltraject doorlopen, variërend van een kort advies tot een lang behandeltraject. Bij de kinderen met een lang behandeltraject zijn één of meerdere behandeldoelen opgesteld. Hiervan zijn 79% van de behandeldoelen behaald. Vaak konden de kinderen uiteindelijk zelfs meer dan als doel was opgesteld. Een resultaat waar Tiana van Oosten, kinderfysiotherapeut met specialisatie bekken, blij mee is. Ouders geven ook aan tevreden te zijn met de resultaten van de behandeling. Zij geven dit een gemiddeld cijfer van 8.4.

Uiteenlopende leeftijden
De gemiddelde leeftijd van de kinderen was 8 jaar, maar liep wijd uiteen van 4 tot 16 jaar. Tiana van Oosten: “We zien ook veel tieners met zindelijkheidsproblemen. Deze problemen lijken op te spelen wanneer zij naar de middelbare school gaan, bijvoorbeeld op kamp gaan of stagelopen. We zijn blij dat deze kinderen nu bij ons terecht kunnen en zij uiteindelijk zelfverzekerd naar school gaan.”.