Vrijdag 19 januari organiseerden Rijndam Revalidatie en Erasmus MC het symposium “Impact van Cerebrale Parese op volwassen leeftijd”. De 120 deelnemers (uit heel Nederland en ook België) ontvingen een gevarieerd programma over de langetermijngevolgen van Cerebrale Parese (CP), ouder worden met CP en de behandelopties op volwassen leeftijd. Veertien experts, waaronder Prof. dr. Reidun Jahnsen uit Noorwegen, belichtten vanuit hun expertise de stand van zaken.

Lifespan care
In de ochtend werd gefocust op de langetermijngevolgen van CP. De diagnose en de meest gebruikte classificaties van CP werden toegelicht. Nadat het belang en opzet van lifespan care voor deze groep werden uitgelicht, werd stilgestaan bij de meest voorkomende klachten van volwassenen met CP en symptoomclusters (waaronder pijn, vermoeidheid en depressieve gevoelens). Ook was er aandacht voor fitheid en beweeggedrag, achteruitgang in mobiliteit en (neuro)psychologische aspecten. Een ervaringsdeskundige sprak over zijn leven met CP.

CP in de maatschappij
In de middag werd aandacht besteed aan het functioneren met CP in de maatschappij. Zo werd ingegaan op de problemen die volwassenen met CP hebben om aan het werk te blijven. Ook was er aandacht voor het verwerven van een plek in de maatschappij en de waarde van eigen regie en ondersteuningsmogelijkheden. Toegepaste aanpassingsstrategieën door volwassenen met CP zelf, om met het ouder worden om te gaan, werden besproken door Martijn Klem, directeur van de BOSK.

Ambiteuze agenda
Het symposium eindigde met het uiteen zetten van verschillende behandelopties. Aansluitend was er een paneldiscussie. Hieruit kwam naar voren dat er in de laatste 10 tot 15 jaar goede stappen zijn gezet binnen de zorg voor volwassenen met CP, maar er een ambitieuze agenda nodig is om tot kwalitatief goede en landelijk dekkende zorg voor deze groep te komen.