Rijndam is per direct op zoek naar twee nieuwe leden voor de cliëntenraad

De cliëntenraad

In Rijndam staan de patiënt en zijn naaste omgeving centraal, zowel in de dagelijkse praktijk als in het beleid. Sinds de opbouw

van Rijndam zijn patiëntenorganisaties betrokken bij de ontwikkeling van plannen en beleid. De cliëntenraad heeft taken en bevoegdheden gekregen conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Het doel van de cliëntenraad is het patiëntenbelang maximaal tot uitdrukking te laten komen in de beleidsvorming – en uitvoering van Rijndam. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten. De cliëntenraad houd zich bezig met zaken die te maken hebben met de kwaliteit van zorg en het algemene beleid rond de zorg.

De raad bestaat uit 8 leden, wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De tijdsinvestering bedraagt ongeveer 5 à 8 uur per maand. Vergaderingen vinden één keer per maand plaats op donderdagmiddag.

Het functieprofiel

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • geïnteresseerd zijn in de gezondheidszorg in het algemeen en in de patiëntenzorg in Rijndam in het bijzonder;
 • gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Rijndam te behartigen;
 • hun revalidatietraject hebben afgerond;
 • woonachtig zijn in regio Rotterdam;
 • beschikken over bestuurlijk inzicht;
 • bereid zijn scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.

Vaardigheden

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • in staat zijn beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit het cliëntenperspectief;
 • zich kunnen inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand kunnen nemen van persoonlijke belangen;
 • een kritische, positieve en open houding hebben;
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben;
 • in staat zijn tactvol doch standvastig op te treden;
 • doorzettingsvermogen hebben.
 • in teamverband kunnen functioneren.

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van de organisatie. De cliëntenraad streeft er dan ook naar om qua samenstelling een afspiegeling te zijn van alle cliënten in Rijndam. Daarom worden vooral ook kandidaten van allochtone afkomst en ouders/ verzorgers van kinderen die bij Rijndam revalideren gevraagd te reageren.

Wat bieden wij

Het lidmaatschap van de cliëntenraad is een onbezoldigde functie waarvoor een onkostenregeling geldt.

Informatie

Op aanvraag kunt u informatie over Rijndam en de cliëntenraad verkrijgen bij Hanni Saes, ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. U kunt haar bereiken per mail via cr@rijndam.nl. Voor meer informatie over de clientenraad kijk hier.

Reactie

Wanneer u interesse heeft in deze functie kunt u uw motivatie en beknopte CV versturen naar Rijndam, Postbus 23181, 3001 KD Rotterdam, t.a.v. Hanni Saes of per mail cr@rijndam.nl.