Deze maand is Olav Wagenaar begonnen als Klinisch Neuropsycholoog bij Rijndam. Zijn eerste wapenfeit is er al: per 2022 is Rijndam officieel erkend als opleidingsplek tot KNP’er!

Bij Rijndam gaat Olav als klinisch neuropsycholoog in ieder geval ondersteuning bieden bij complexe psychologische vraagstukken binnen de afdelingen. Verder krijgt zijn functie nog verder vorm, maar één belangrijk onderdeel staat vast: die van opleider. Als opleider gaat hij vanaf 2022 telkens 1 GZ psycholoog in 4 jaar tijd opleiden tot KNP’er. Hij hoopt daarnaast bij te kunnen dragen aan het verder verbeteren van de diagnostiek en het professionaliseren van het team psychologen door middel van supervisie en opleiding.

Wat deed hij hiervoor?
Aan het begin van zijn carrière, vanaf 2000, werkte Olav 11 jaar bij Erasmus MC, waar vanaf 2004 zijn postdoctorale opleiding tot GZ psycholoog deed. Daarna ging hij naar Parnassia Gerontopsychiatrie (ambulant) waar hij zijn postdoctorale opleiding tot psychologisch specialist deed. Parnassia fuseerde met Antes, de organisatie voor specialistische psychiatrie in Rotterdam en omgeving, waar hij ging werken voor de kliniek neuropsychiatrie/NAH en kliniek ouderenpsychiatrie.

Olav is gespecialiseerd in gehoor, geheugen en gedrag. Hij publiceerde enkele wetenschappelijke artikelen rond het thema (preventie van psychiatrische comorbiditeit bij) Tinnitus en behandelde hiervoor vele mensen. Hij schreef er ook een boek over: Eerste Hulp Bij Oorsuizen, wat een bestseller werd in z’n genre. Dit boek is nu herschreven als eHealth cursus, die mensen via de huisarts kunnen volgen. Olav gelooft erg in de eigen kracht van mensen op basis van psycho-educatie. Net als de hulpverlener, moeten zij zichzelf en hun klachten begrijpen om aan verandering te kunnen werken. Wij als hulpverlener wijzen de weg, maar de patiënt moet het doen. Dat geeft de patiënt een goed deel van zijn eigenwaarde en regie terug en helpt bij het herstel.

Wat doet hij hiernaast?
De bijna 50-jarige Olav studeerde in Amsterdam en woonde daar 15 jaar. Nu woont Olav in Scheveningen, met zijn vrouw en 3 pubers. Naast zijn werk voor Rijndam heeft Olav vele hobby’s: motorrijden, klussen, bootcamps, wielrennen, kortom: actie. Hij zit eigenlijk nooit. Hij is een kattenmens; honden komen er niet in. Naast zijn nieuwe functie bij Rijndam werkt hij ook als ZZP spreker, docent en adviseur en als opleider bij Respect (NAH en dementie) Woonzorg.