Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde besteedt in haar tweede editie van 2018 speciale aandacht aan oncologische revalidatie. Hierin wordt ook een patiënt geinterviewd over haar ervaringen met oncologische revalidatie bij Rijndam Revalidatie.

Lees het interview met Marjolein van Sikkelerus, "Het schept zoveel helderheid en geeft zoveel houvast, dat gun ik iedereen".