Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTvR) besteedt in haar nieuwe editie aandacht aan een innovatie vanuit Rijndam. Het gaat om de Virtual Seating Coach. Deze is tijdens een pilot succesvol ingezet bij dwarslaesiepatiënten met decubitus.

Met de Virtual Seating Coach kan de behandelaar en patiënt de zitpositie voor de elektrische stoel bedienen via een app op de smartphone. De app geeft tevens aan wanneer de patiënt van houding moet veranderen. Het instellen van de juiste zitpositie na een operatie was voorheen moeilijk voor de patiënt te doen. Door gebruik te maken van de Virtual Seating Coach kan de patiënt eerder gemobiliseerd worden.

Lees meer in het artikel: 'Een nieuw hulpmiddel om het dynamisch zitten bij patiënten met decubitus op de tubers te stimuleren: De Virtual Seating Coach'.