Het maandelijkse vakblad voor fysiotherapeuten Fysiopraxis (april, 2018) publiceerde een artikel over arbeidsrevalidatie. In het artikel wordt een casus behandeld: politiagent Eef. Zij ervaart na een bedrijfsongeval toenemende nekklachten en meldt zich vervolgens ziek. In het artikel wordt uiteengezet hoe de arbeidsfysiotherapeut samen met andere disciplines toewerkt naar volledige terugkeer naar werk. Sara Gijzen, fysiotherapeut bij Rijndam Arbeidsrevalidatie werkte mee aan het artikel.

Lees het artikel "Nekpijk en hoge werkdruk - Arbeidsrevalidatie vanuit het perspectief van een arbeidsfysiotherapeut".