In het Nederlandstalig Tijdschrift Pijnbestrijding is zojuist een artikel gepubliceerd over arbeidsparticipatie in een vroege fase van pijnrevalidatie. Patiënten gaven aan dat de arbeidsparticipatie pas relatief laat in de revalidatie aan bod kwam. Daarom ontwikkelt Rijndam momenteel een module om arbeidsparticipatie structureel en vroeg in onze pijnrevalidatie op te nemen. Om het effect van deze module te kunnen bepalen, is een nulmeting uitgevoerd. Het belang van de nieuwe behandelmodude werd hierin bevestigd.

Lees verder in het artikel: 'Aandacht voor arbeidsparticipatie in een vroege fase van pijnrevalidatie in Rijndam Revalidatie: stand van zaken als uitgangspunt voor een innovatieproject'.