“Wie zijn nu de meeste geschikte app-bouwers waarop wij een beroep kunnen doen?”, vroegen Rijndam Revalidatie en Erasmus MC zich af. Ook de Rotterdam eHealth Agenda (een programma van gemeente Rotterdam om eHealth te promoten) kon deze vraag niet direct beantwoorden. Daarom werd besloten een ’App Challenge’ te organiseren. Vorige week mochten 5 app-bouwers hun verhaal pitchen bij Rijndam.

Voorbereiding
De App Challenge werd opgestart met het samenstellen van een ‘longlist’ van bouwers die bekend waren bij Rijndam, ErasmusMC en de Rotterdam eHealth Agenda aangevuld met speurwerk via internet. Aan de hand van gewenste functionaliteiten van een (medische) app en een overzicht van aanvullende criteria, waaronder bedrijfsgrootte, klantportfolio en locatie, is in overleg een shortlist gemaakt van bedrijven waarvan verwacht wordt dat deze het beste passen bij de vraag.

Pitches
Vorige week zijn de 5 geselecteerde partijen uitgenodigd om bij Rijndam hun verhaal te pitchen op basis van de vooraf gestuurde app functionaliteit.

Rijndam en Erasmus MC hadden een gemêleerd gezelschap van 20 mensen uitgenodigd waaronder zorgprofessionals, ICT-ers, cliëntenraad, ondernemingsraad, staf, gemeente Rotterdam en onderzoekers.

Discussies
Tijdens en na de verschillende presentaties ontstonden interessante discussies over uiteenlopende onderwerpen waaronder schaalbaarheid, data uitwisseling, privacy, certificeringen, functionaliteit, klantbehoefte, kosten, onderhoud, beheer en standaardisatie. De App Challenge heeft interessante inzichten gegeven over de werkwijze van leveranciers én de vragen die wij ons moeten stellen voor het kiezen van de meest geschikte bouwer. Een App Challenge blijkt een prima methode om de komen tot een selectie van preferred suppliers die, elk met hun eigen aanpak, geschikte kandidaten zijn voor de ontwikkeling van (medische) apps.

Kijk ook voor meer informatie op www.rotterdamehealthagenda.nl