Rijndam vindt het belangrijk om te weten hoe u onze zorg en dienstverlening ervaart. Dit geeft ons de kans om onze zorg te blijven verbeteren. U kunt dit op verschillende manieren doen:

Patiënttevredenheidsonderzoek Rijndam

Een medewerker kan u vragen om een korte vragenlijst op een iPad in te vullen over uw ervaringen met Rijndam. Als u heeft aangegeven dat u de vragenlijst liever thuis invult en een kaartje heeft ontvangen, dan klikt u hier om de juiste vragenlijst te selecteren. U vult de vragen in en uw reactie komt dezelfde dag nog binnen bij de afdeling die u heeft bezocht.

Regelmatig bekijken en bespreken we de reacties in het team en bepalen we hoe we onze zorg nog verder kunnen verbeteren. Bekijk in deze infographic de resultaten van de afgelopen periode.

 

 

Landelijke onderzoek patiëntervaringen

Sinds eind 2014 neemt Rijndam deel aan het landelijke onderzoek naar patiëntervaringen. Als u bij ons onder behandeling bent geweest, dan kunt u per e-mail een digitale vragenlijst van ons ontvangen. Naast interne kwaliteitsverbetering worden de resultaten gebruikt voor vergelijking van revalidatie-instellingen op externe websites.

Focusgroepen

In Rijndam organiseren we focusgroepen. Dat zijn groepsgesprekken met patiënten onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider. Als u bij ons opgenomen bent geweest of u heeft de polikliniek bezocht, dan kunt u worden gevraagd hieraan deel te nemen.

Suggesties en klachten

We zijn altijd geïnteresseerd in suggesties om onze zorg te verbeteren. Ook wanneer u een klacht heeft, dan horen wij dit graag. U kunt dit doen door dit formulier in te vullen.

U kunt met een klacht, opmerking of suggestie ook van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur contact opnemen via 010- 241 2478 of dit e-mailadres.