Datum: 19 januari 2018 09:30 - 18:00 Voor wie: artsen en paramedici werkzaam met volwassenen met CP in de 1ste of 2de lijn. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Locatie: Rijndam Revalidatie, Westersingel 300, Rotterdam

Rijndam Revalidatie en Erasmus MC organiseren op vrijdag 19 januari 2018 in Rotterdam een symposium over het thema cerebrale parese op volwassen leeftijd.

Cerebrale  Parese
Cerebrale parese (CP) is een klinisch syndroom, gekenmerkt door een persisterende houdings- of bewegingsstoornis ten gevolge van een niet-progressief pathologisch proces dat de hersenen tijdens hun vroege ontwikkeling heeft beschadigd. Door de aandoening bestaan er (senso)motorische stoornissen en vaak problemen op het gebied van communicatie, perceptie, cognitie en/of gedrag.

Volwassenen
CP komt voor bij ongeveer 1 op de 500 pasgeborenen in Nederland. Door de verhoogde overlevingskans en levensduur van mensen met CP, is op dit moment rond de 70% van hen volwassen, waarvan circa 60% veertig jaar of ouder. Bij volwassenen met CP kunnen er allerlei lichamelijke klachten ontstaan, o.a. pijn en vermoeidheid. Ook wordt er vaak een achteruitgang in het functioneren, onder andere mobiliteit en zelfverzorging, ervaren. Ondanks dat er in de literatuur steeds meer aandacht wordt besteed aan het vóórkomen van gezondheidsklachten bij volwassenen met CP, weten we nog relatief weinig over de impact van CP op het ouder worden.

Doel symposium
Dit symposium geeft u inzicht in de diagnose CP op volwassen leeftijd. Wat zijn de langetermijngevolgen?  Welke behandelopties zijn er? Welke strategieën kunnen volwassenen met CP zelf toepassen? Diverse experts, zoals artsen, paramedici, onderzoekers en ervaringsdeskundigen delen hun kennis en ervaring tijdens deze dag.

In de ochtend vergroten wij uw kennis rondom de diagnose en de voornaamste klachten en gevolgen op het ouder worden met CP. In de middag bespreken we hoe volwassenen met CP in de maatschappij staan en komen de verschillende behandelopties aan bod. De dag wordt afgesloten met een interessante paneldiscussie.

Leerdoelen
• Weten wat CP is en welke classificaties van belang zijn om het functieniveau te beschrijven;
• Inzicht krijgen in de langetermijngevolgen van CP op volwassen leeftijd, zowel de fysieke als psychosociale gevolgen;
• Inzicht krijgen in de maatschappelijke positie van volwassenen met CP, in het bijzonder op arbeidsparticipatie en maatschappelijk functioneren;
• Behandelopties in de eerste en tweede lijn voor volwassenen met CP kennen;
• Inzicht krijgen in de strategieën die volwassenen met CP zelf toepassen, gericht op het omgaan met ouder worden en relatie tot gezondheid en maatschappelijk functioneren.