Datum: 20 maart 2018 09:00 - 17:00

"Het Venijn zit in de staart" is een jaarlijks symposium, georganiseerd door patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, waarbij de aandacht gericht wordt op de zorg in de chronische fase van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In 2018 is het thema van het symposium ‘Samen zorgen voor betere zorg’. Het symposium vindt plaats op dinsdag 20 maart 2018 in De Reehorst in Ede. Onze revalidatiearts Gerard Ribbers spreekt op het congres.

Inhoud:
De huidige wijze van revalideren zal de komende jaren sterk gaan veranderen. Volgens prof. Nico van Meeteren kan klinische revalidatie worden beperkt tot maximaal 9 dagen en is ‘thuis’ ‘the place to be’ als het om revalidatie gaat. Is dat waar? En kan dat ook? Prof. Coen van Bennekom denkt dat dat mogelijk is met behulp van E-therapie. Hij presenteert voorbeelden uit de praktijk, die door het publiek kritisch beoordeeld zullen worden op hun bijdragen aan de revalidatie. Volgens Dr. Ir. Helene Voogdt is ‘Samen Beslissen’ cruciaal: denk mee over hoe de tools die daarvoor worden ontwikkeld eruit moeten zien, zodat ze zowel professionals als getroffenen en hun naasten optimaal kunnen ondersteunen. Prof. Anne Visser en prof. Caroline van Heugten zien in toenemende mate behoefte bij zowel professionals als patiënten aan ondersteuning door ervaringsdeskundigen. Kan een ervaringsdeskundige helpen om de patiënt minder patiënt te laten zijn? En onder welke voorwaarden dan? Beide hoogleraren gaan hierover met elkaar en met de zaal in gesprek. Prof. Gerard Ribbers (Rijndam Revalidatie) sluit de dag af met uitdagingen in de zorg voor de patiënt met NAH. Samen met de deelnemers blikt hij vooruit naar mogelijke oplossingen in de toekomst.

Dankzij moderne technieken wordt het een hele interactieve dag, waarop de deelnemers op elk moment via hun smartphone of tablet kunnen reageren op de sprekers. Omdat alle reacties direct zichtbaar zullen zijn op een groot scherm, kan de spreker daar meteen op reageren. Het gebruik van de Buzzmaster app biedt de mogelijkheid om te netwerken – wie is het met uw stelling eens, of wie juist niet? Wie is er net als u revalidatiearts, fysiotherapeut of logopedist? Wie is werkzaam in dezelfde regio of setting? U ziet het allemaal op uw eigen beeldscherm en hebt voor u het weet een interessante afspraak gemaakt voor de lunch of de theepauze.

Klik hier voor meer informatie over het symposium.