Datum: 15 november 2017 18:00 - 21:30

Op woensdagavond 15 november a.s. organiseert het Hersenletselcentrum Rotterdam-Rijnmond, waar Rijndam onderdeel van is, een thema-avond over leven met hersenletsel.

Het programma bestaat uit een muzikale introductie en een inhoudelijke lezing met interactieve workshops. Na het plenaire gedeelte is er een discussie met een panel waarin de vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, beleidsmakers en beroepskrachten zitting hebben en waaraan ook het publiek actief deelneemt. Zowel professionals, mensen met NAH als mantelzorgers zijn uitgenodigd!

Het doel van deze avond is om met inwoners en informele organisaties (zoals cliëntorganisaties en kerken) in gesprek te komen over het toenemend aantal mensen met NAH dat thuis woont en op zoek is naar zinvol werk of dagbesteding. Naast een professioneel netwerk is een ondersteunende leefomgeving voor mensen met NAH en hun mantelzorgers immers van steeds groter belang.

Met deze thema-avond wordt geprobeerd bij te dragen aan de zorg-voor-elkaar in de regio en aan een goed samenspel tussen formele en informele zorg en ondersteuning in de toekomst.