Datum: 23 mei 2019 09:30 - 16:30 Voor wie: De scholing is bedoeld voor ergotherapeuten met affiniteit voor arbeidsvragen.

Het hebben van een progressieve aandoening kan veel impact hebben, zowel op het privé als op het werkende leven. Op basis van ervaringen van patiënten en behandelaars is de groepstraining voor cliënten ‘Blijven werken’ ontwikkeld. Het doel van de training is het zo lang mogelijk behouden van werk en het vergroten van de tevredenheid op het werk. Of, wanneer dit niet haalbaar is, naar tevredenheid afbouwen van werkzaamheden. De studiedag ‘Blijven werken’ bestaat uit twee delen: een één-daagse studiedag en indien gewenst kunt u twee vervolgdagen bijwonen waarna u de groepstraining 'Blijven werken’ mag aanbieden vanuit uw eigen werksetting.

Op de studiedag wordt stil gestaan bij de mogelijke interventies die u als ergotherapeut kan inzetten om werknemers (individueel of in groepsverband) met een progressieve aandoening te begeleiden in het zo lang blijven werken en/of op een goede manier afbouwen van werk. Onderwerpen die o.a. besproken worden zijn: het aanpassen van werk aan de mogelijkheden van de werknemer, basiskennis van wet- en regelgeving, balans privé/werk, communicatie tijdens traject van blijven werken, gebruik van een werkbehoudsplan en samenwerken met andere professionals op het gebied van werk.

Tijdens de vervolgcursus gaan we middels gebruik van casuïstiek dieper in op wet- en regelgeving en het gebruik van meetinstrument en vragenlijsten. De tweede dag zal in het teken staan van groepsdynamica, netwerken en multidisciplinair samenwerken.

Wat leert u?
Na deelname aan de studiedag:

  • weet u hoe u aandacht kan geven aan werk tijdens de ergotherapeutische behandeling;
  • heeft u handreiking gekregen rondom mogelijke interventies die u als ergotherapeut kunt inzetten om een werknemer te begeleiden bij arbeidsgerelateerde vragen;
  • weet u hoe u kunt samenwerken met andere professionals op het gebied van werk;
  • heeft u basiskennis over wet- en regelgeving rondom werk en kan u dit plaatsen binnen de ergotherapeutische behandeling.

In de vervolgdagen:

  • krijgt u toegang tot het handboek voor de groepstraining ‘Blijven werken’;
  • mag u de groepstraining ‘Blijven werken’ integreren binnen uw eigen werkplek;
  • heeft u handreikingen gekregen rondom de onderwerpen groepsdynamica, wet- en regelgeving voor gevorderden en meetinstrumenten toepasbaar bij de groepstraining ‘Blijven werken’;
  • weet u hoe u een netwerk kunt opbouwen en hoe u kunt samenwerken met andere professionals in het kader van de training ‘Blijven werken’.

Trainers
De training wordt begeleid door Nanette Nab, ontwikkelaar van de groepstraining Blijven Werken en Yvonne Veenhuizen. Beiden zijn werkzaam als ergotherapeut bij RadboudUMC. En Gera Hakkesteegt en Lineke Verhoef, werkzaam als ergotherapeut bij Rijndam Revalidatie locatie Erasmus MC.