Datum: 19 februari 2018 18:45 - 22:00 Voor wie: therapeuten 1e lijn, MEE- en wijkteams

Tijdens deze bijeenkomst worden in kleinere groepen m.b.v. pitches en groepsdiscussies enkele expertises van Rijndam Kinderrevalidatie behandeld. Tevens is er ruimte voor uw praktijk of organisatie ook te presenteren door middel van posterpresentaties. Er is volop ruimte om elkaar beter te leren kennen, verdere informatie in te winnen en samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

Programma:
18.45-19.15 uur: Inloop met mogelijkheid om poster op te hangen
19.15-19.20 uur: Introductie door drs. L.E. Haffmans, kinderrevalidatiearts
19.20-20.05 uur: Eerste ronde pitches en groepsdiscussie
                Groovtube (training ademhaling en mondmotoriek)
                Sportadvies en zwemmen
20.05-20.30 uur: Pauze en posterpresentaties
20.30-21.15 uur: Tweede ronde pitches en groepsdiscussie
                Advies team ‘ondersteunde communicatie’
                Chronische pijn en functionele klachten bij jongeren
21.15-22.00 uur: Afsluiting en borrel

Posterpresentatie
We willen u van harte uitnodigen om een poster waarop u uw praktijk of organisatie presenteert, mee te nemen. Deze kunt u voorafgaand aan de  netwerkbijeenkomst ophangen. In de pauze en tijdens de borrel is er gelegenheid om de posters te bekijken, toe te lichten en erover in gesprek te gaan.