Datum: 22 januari 2019 16:00 - 18:00

Een interactieve netwerkbijeenkomst om de samenwerking te optimaliseren tussen Rijndam Kinderrevalidatie en betrokken professionals vanuit onderwijs en gemeente. Het doel is om gezamenlijk de leerlingen met een motorische beperking de beste zorg te bieden: in reguliere onderwijs als het mogelijk is, binnen speciaal onderwijs als het nodig is.

Ben je werkzaam in het onderwijs of bij de gemeente en betrokken bij leerlingen met een beperking? Bezoek onze netwerkbijeenkomst 'Gewoon bijzonder in het onderwijs', leer meer over NAH (niet aangeboren hersenletsel) en volg een workshop over middelbaar of basisonderwijs aan kinderen met een beperking. Tijdens de netwerkborrel is voldoende tijd om verder te praten en samenwerking op te zoeken.

We zien je graag op 22 januari. Schrijf je voor 18 januari in via het aanmeldformulier.

Programma

15.30 – 16.00 uur             Inloop en ontvangst met koffie/thee

16.00 – 16.10 uur             Opening en inleiding
door Liesbeth van Kalsbeek, algemeen arts Rijndam Revalidatie

16.10 – 17.00 uur             Presentaties over NAH:

 • Revalidatie bij kinderen met NAH
  door Esther Jansen, ergotherapeut Rijndam Revalidatie
 • Consequenties van en mogelijkheden voor leerlingen met NAH in de klas, voor de leerling en de leerkracht.
  door Annick Volker, Ambulant begeleider LG, PPO

17.00 – 17.25 uur            Workshops:
Volg één van de twee workshops waarin uitleg wordt gegeven over het onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke beperking: 

 • Workshop 1: Mytylschool de Brug
  door Remco Schouten, afdelingsleider van Mytylschool de Brug, afdeling VMBO-HAVO
 • Workshop 2: OBS ’t Pluspunt
  door Edith Matser, directrice OBS Pluspunt (reguliere basisschool met extra zorg voor leerlingen met een lichamelijke beperking)

17.25 – 18.00 uur             Netwerkborrel