Specialisten in revalidatie

Rijndam is specialist in complexe revalidatievraagstukken. Samen met u werken we aan uw revalidatie. We doen dat centraal als het nodig is en dichtbij huis als het mogelijk is. We volgen de ontwikkelingen op de voet, doen onderzoek en zijn een kweekvijver voor talent. Want we geloven dat de balans tussen opleiden, onderzoeken en behandelen tot de beste zorg voor onze patiënten leidt.

We leveren niet alleen hoogwaardige revalidatiezorg voor inwoners van Zuidwest-Nederland. Door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs werken we ook actief mee aan de ontwikkeling van revalidatiegeneeskundige zorg.

Wat u mag verwachten

Al meer dan 100 jaar leren wij kinderen, jongeren en volwassen omgaan met de gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval. Onze deskundige en betrokken medewerkers krijgen en nemen de verantwoordelijkheid voor zorg die op u is afgestemd. Want bij ons staan úw wensen en behoeften centraal.

Lid van verenigingen

Rijndam is lid van de branchevereniging Revalidatie Nederland (RN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Ook participeert Rijndam in de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). Onze revalidatieartsen zijn bovendien lid van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).

Onze ambities

Waar Rijndam voor staat? En welke opgaven Rijndam zichzelf stelt? Wij willen een wendbare, slagvaardige en resultaatgerichte organisatie zijn. Daarom werkt Rijndam continu aan een hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening. Ook staat klantgerichtheid bij ons hoog in het vaandel. In onze meerjarenstrategie 2021 - 2023 Gericht Vooruit leest u alles over de ambities van Rijndam.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

Rijndam is een ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling). Dit betekent dat uw eventuele gift aftrekbaar is van de belasting.

Ons Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 002766589

Voor meer informatie over de activiteiten van Rijndam en bijbehorende financiële verantwoording kijkt u bij "Onze ambities".

Historie

Verleden, heden, toekomst

In 1912 richtte Maria Johanna de Monchy ter nagedachtenis aan haar vader de Adriaanstichting op. Dat was toen een kliniek voor ‘gebrekkige en mismaakte kinderen’ tot 20 jaar. Ze konden er terecht voor orthopedische operaties en een uitgebreide rustkuur.

In de loop van de jaren groeit de kliniek uit tot een innovatieve ketenorganisatie voor medisch specialistische revalidatiezorg. Tot het Rijndam van nu: een revalidatiecentrum waarin patiëntenzorg hand in hand gaat met wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden. Door de overname van de poliklinieken revalidatiegeneeskunde in diverse ziekenhuizen en de fusie met revalidatiecentrum de Waarden (in 2010) werkt Rijndam nu vanuit 16 locaties in de regio’s Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem.

In februari 2012 is Rijndam HKZ-gecertificeerd. Dat betekent dat Rijndam continu bezig is haar kwaliteit te optimaliseren.

In 2013 is de samenwerking met het Erasmus MC geïntensiveerd, wat betekent dat de revalidatiezorg hier nu ook uitgevoerd wordt onder regie van Rijndam.