Wetenschappelijk onderzoek

Rijndam investeert in samenwerking met de afdeling revalidatiegeneeskunde van Erasmus MC in wetenschappelijk onderzoek. Medewerkers van Rijndam zijn betrokken bij de volgende revalidatiegeneeskundige onderzoekslijnen:

Neurorevalidatie
Transitieonderzoek
MoveFit: beweeggedrag en fitheid bij chronische aandoeningen
Handchirurgie en revalidatie

Rijndam Revalidatie en de onderzoekslijnen van het Erasmus MC hebben sinds 2011 een officieel samenwerkingsverband met Libra Revalidatie & Audiologie. Daarnaast werkt Rijndam mee aan (extern) onderzoek buiten de vier onderzoekslijnen die worden geïniteerd vanuit andere revalidatiecentra en -afdelingen of onderzoeksgroepen van hogescholen en universiteiten. 
 
Voor het beoordelen en toetsen van interne en externe aanvragen voor (deelname aan) wetenschappelijk onderzoek op kwaliteit, relevantie en lokale uitvoerbaarheid, geldt een procedure. Vragen over de procedure of aanvragen voor medewerking van Rijndam aan (extern) wetenschappelijk onderzoek, kunnen worden gestuurd naar de onderzoekscoördinator. Dit geldt alleen voor aanvragen vanuit instellingen of onderzoeksgroepen.

De combinatie van behandeling, onderzoek en onderwijs maakt Rijndam een specialist in revalidatie.