Neurorevalidatieonderzoek

Het onderzoek binnen RoNeRes richt zich op patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Onder het containerbegrip NAH vallen diagnosen zoals beroerte en traumatisch hersenletsel. Ook hersenletsel als gevolg van zuurstoftekort zoals bijvoorbeeld kan optreden tijdens een reanimatie, door oncologische processen, infecties, stofwisselingsziekten of aandoeningen zoals multiple sclerose of de ziekte van Parkinson vallen hieronder. In RoNeRes wordt toegepast patiëntgebonden onderzoek verricht, gericht op herstel van functioneren na NAH. Het onderzoek is interdisciplinair van karakter op de grensvlakken van de revalidatiegeneeskunde, neurologie, neurochirurgie, psychologie, linguïstiek en bewegingswetenschappen.

Bijzonder hoogleraar Neurorevalidatie
Prof. dr. G.M. Ribbers staat aan het hoofd van deze onderzoekslijn.
Op 15 november 2011 werd prof. dr. G.M. Ribbers benoemd op de bijzonder leerstoel Neurorevalidatie als eerste bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van Rijndam. Op 15 november 2016 is hij herbenoemd voor nogmaals een periode van vijf jaar.

Geschreven versie en presentatie van de oratie van prof. dr. G.M. Ribbers d.d. 11 oktober 2013.

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via het formulier.