Doel innovatieproject
Ontwikkeling en implementatie van een webbased patiënten meet- en volgsysteem voor de Expertise Team Rotterdam Arm Hand (EXTRAH) patiëntengroep.

Doelgroep
Kinderen en volwassenen met een aangeboren arm defect of amputatie van de hand of arm.

Resultaatomschrijving
Rijndam Revalidatie locatie Erasmus MC is het kennis- en expertisecentrum voor EXTRAH patiënten. Om de kwaliteit van cliëntgerichte zorg te verbeteren, is een structureel digitaal patiëntenvolg- en meetsysteem ontwikkeld: Gemstracker EXTRAH. In deze webapplicatie vult de patiënt digitaal specifieke vragenlijsten in die van belang zijn voor een specifieke fase in het revalidatietraject. De applicatie biedt een omgeving waar gegevens over de betrokken patiënt binnen het toegewezen traject worden geregistreerd door de behandelaar of therapeut. Het volg- en meetsysteem registreert patient related outcome measures (PROM’s) bij patiënten binnen de EXTRAH groep. Behandelaars kunnen de uitkomsten bespreken met hun cliënten en zo nodig de behandeling bijsturen. Hierdoor wordt de empowerment van de cliënt verder verbeterd en daarmee de kwaliteit van zorg.

Visie EXTRAH-team Rijndam Revalidatie
'Als uitgangspunt voor de revalidatiebegeleiding is gekozen voor een cliëntgerichte benadering. Het meten van (herwonnen) kwaliteit van leven van EXTRAH patiënten is van belang om patiënten betrokken te houden bij het zorgproces. Wij zijn van mening dat het registeren van PROM’s leidt tot empowerment van de patiënt en betrokkenheid bij besluitvorming betreffende hun zorgbehoefte. De digitale omgeving biedt door de gestandaardiseerde wijze van meten een basis voor onderzoek naar kwaliteit, effectiviteit, prognoses en bruikbaarheid van uitkomsten', aldus Lisette M. Melis-Schrijver, ergotherapeut.

Interessante links

Projectleiding
Lisette M. Melis-Schrijver, ergotherapeut

Projectduur
September 2013 tot en met mei 2015

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.