Ontwikkeling van een multidisciplinair trainingsprogramma voor mensen met hoog-risicoberoepen die langdurig dreigen uit te vallen met als doel het arbeidsrevalidatieproces te optimaliseren en versnellen.

Doelgroep
Politieambtenaren van de Politie Regionale Eenheid Rotterdam
Op de middellange termijn is uitbreiding mogelijk naar andere hoog-risico beroepen.

Resultaatomschrijving
Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de fysieke werkbelasting van politieambtenaren hoog is. Om deze reden wordt binnen de politie door middel van een eigen Integrale Beroepsvaardigheidstraining (IBT) de fysieke, mentale en morele kwaliteit van haar medewerkers bewaakt. Als een politieambtenaar door ziekte of blessures langer dan zes weken geheel of gedeeltelijk dreigt uit te vallen, vereist het arbeidsrevalidatieproces een specifieke diagnostiek en expertise op het terrein van fysieke revalidatie en/of blessurebehandeling welke aansluit op de IBT.

In eerste instantie heeft dit programma zich gericht op een beroep specifieke aanpak voor diagnostiek en training binnen het fysieke domein. Op dit moment wordt een programma opgesteld waarin de mentale arbeidsbelastbaarheid aan bod komt. De fysieke training heeft uiteindelijk als doel de fysieke arbeidsbelastbaarheid weer op niveau krijgen en de cliënt handvatten te geven om deze belastbaarheid zelfstandig te onderhouden. Tijdens de training komt onder andere duurtraining, krachttraining, coördinatie, sprongkracht, hoog intensieve interval training en sportspecifieke training aan bod. Hiermee wordt het algeheel en/of lokaal uithoudingsvermogen verbeterd en eventuele bewegingsangst verminderd. De cliënt leert omgaan met de hoge fysieke eisen in combinatie met de klacht en/of beperking die de cliënt heeft. Het resultaat van dit programma is het weer kunnen behalen van de verplichte IBT. Een test die binnen de Nationale Politie de kwaliteit van de fysieke belastbaarheid waarborgt.

In samenwerking met
Nationale Politie
Sportartsen Erasmus MC
Rijndam Arbeidsrevalidatie.

Vervolgproject
Diagnostiek en training van de mentale belastbaarheid voor hoog-risico beroepen: ontwikkelen van gerichte diagnostiek en training om mensen met verminderde belastbaarheid die werken in een hoog-risico beroep, beter bestand te maken tegen de mentale belasting die gepaard gaat met hun taakuitvoering.

Projectleiding
Stephan Praet, sportarts Erasmus MC

Totale projectduur
Juni 2013 tot en met september 2014

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.