Doel
Programma opstellen voor het innovatieve product Virtual Seating Coach, zodat dwarslaesiepatiënten met decubitus op de zitbeenderen sneller en gecontroleerd kunnen zitten.

Doelgroep
Dwarslaesiepatiënten met decubitus op de zitbeenderen

Omschrijving
We zien in de kliniek en polikliniek met regelmaat patiënten met zeer moeilijk behandelbare decubitus op de zitbeenderen. Zij kunnen niet meer zitten zonder doorzitwonden te ontwikkelen en zijn gedwongen veel (soms volledig/continu) op bed te liggen. Rijndam heeft geïnvesteerd in vier elektrische rolstoelen die voorzien zijn van een innovatief systeem, de Virtual Seating Coach, dat bestaat uit een zithoudingmonitoringssysteem en een coachingsysteem. De behandelaar kan via een online portal een zithoudingsprogramma invoeren en kan zien of dit programma wordt nageleefd. De patiënt krijgt via een app een waarschuwing dat hij van houding moet veranderen en kan ook zien wanneer de rolstoel in de voorgeschreven houding staat.

Tijdens dit project wordt er een literatuuronderzoek gedaan naar verhouding van de drukverdeling bij het zitten in verschillende zitposities. Vervolgens wordt met behulp van een drukmeting bij één gezond persoon en bij tien dwarslaesiepatiënten bekeken of deze verhouding worden gevonden. Aan de hand van de bevindingen wordt een programma opgesteld, waarin onder andere zitduur en zitpositie worden beschreven. Dit programma wordt ingevoerd in de Virtual Seating Coach; de patiënt krijgt een signaal wanneer hij van positie moet veranderen en in welke positie hij moet gaan zitten.

Voorafgaand aan het starten met mobiliseren (laten zitten van patiënten) en vier tot zes weken na het starten met mobiliseren, meet de ergotherapeut de patiënttevredenheid over het mobiliseren met decubitus.

Samenwerking
Permobil Benelux - leverancier Virtual Seating Coach

Interessante links

Introductie Virtual Seating Coach(2.33)
Uitleg over de werking van Virtual Seating Coach - Engelstalig.

Projectleiding
Marika Bosman, ergotherapeut afdeling Dwarslaesie/Heelkunde

Projectplanning
april 2017 tot en met december 2018

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.