Doel
Opstellen van een structurele managementrapportage die het mogelijk maakt om te sturen op de relatie tussen behaalde (gezondheids)winst en gemaakte kosten.

Doelgroep
Klinisch opgenomen patiënten met een CVA.

Omschrijving
Waardegedreven revalidatiezorg is een begrip dat nog inhoudelijke invulling behoeft. In dit project gaan we de relatie tussen functieontwikkeling en self-efficacy (mate waarin de patiënt en/of zijn systeem zichzelf in staat acht weer buiten het revalidatiecentrum te functioneren) nader onderzoeken.  Bestaat er een correlatie tussen PROM’s en PREM’s en de vertaalslag naar waardegedreven zorg en wat betekent dat voor Rijndam als kwaliteitsregistraties de basis moeten vormen voor onze externe verantwoording en interne kwaliteitsverbetering? Hierbij richten we ons in eerste instantie op patiënten die klinisch worden behandeld in Rijndam voor een CVA.

Samenwerkingspartners
Binnen het project wordt samengewerkt met Jaap Beerens van de Vreelandgroep en Jan van der Eijk van X-is.
Jaap heeft de projectleiding in handen en is daarnaast voornamelijk betrokken voor de data-extractie uit de systemen van Rijndam. Jan is betrokken voor de analyse en interpretatie van de verzamelde data.

Projectleiding
Gerard Ribbers, Hoogleraar Neurorevalidatie, RVE Neurorevalidatie
Jaap Beerens, adviseur, Vreelandgroep.

Projectplanning
November 2016 tot en met augustus 2018

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier