Doel
Ontwikkelen van een ouderinstructiegroep, ‘OKC (ouder-/kindcircus): Tips & Tricks voor 2’, waarin informatie wordt gedeeld over de aandoening van hun kind. Dit wordt gedaan zowel door professionals als door de ouders onderling.

Doelgroep
Ouders van kinderen met een unilaterale Cerebrale Parese waarbij sprake is van asymmetrie van de bovenste extremiteit, met een leeftijd vanaf 9 maanden.

Omschrijving
‘OKC: Tips en Tricks voor 2’ wordt een ouderinstructiegroep, die laagdrempelig is en daarnaast laag frequent. Gedurende de ontwikkeling van de ‘OKC: Tips en Tricks voor 2’ wordt bekeken wat de meest passende inhoud is voor deze ouderinstructiegroep. Het is wenselijk dat er minimaal twee ouderbijeenkomsten worden georganiseerd in afwezigheid van de kinderen. Deze ouderbijeenkomsten zijn informatief en er komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals algemene informatie over Cerebrale Parese, uitingsvormen, classificaties, belemmeringen, wat kun je verwachten en wat heeft Rijndam te bieden aan interventies (dreumesgroep, Baby-peuter CIMT-BiT, multidisciplinaire poliklinische behandeling, therapeutische peutergroep, circusgroep). Daarnaast is het wenselijk om twee instructiebijeenkomsten in aanwezigheid van ouder en kind te ontwikkelen, waarbij verschillende thema’s aan bod kunnen komen, onder andere spalken, tillen, hanteren bij de verzorging, spel en voorzieningen. Het geven van adviezen rondom de dagelijkse activiteiten en spel gaan een belangrijke rol spelen tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast is er de mogelijkheid om lotgenotencontact op te bouwen.

Projectleiding
Vera van Kampen, revalidatie groepsleidster 0-4 jaar

Projectplanning
November 2016 tot en met juni 2018

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.