Doel innovatieproject
Ontwikkelen en implementeren van een module gezonde leefstijl voor mensen met hersenletsel, die poliklinisch revalideren op de afdeling Neurorevalidatie bij Rijndam Revalidatie.

Doelgroep
Mensen met een chronische fysieke aandoening, ontstaan door niet-aangeboren hersenletsel of door cerebrale parese, hebben vaak moeite met bewegen en een inactieve leefstijl. Zij kunnen deelnemen aan een module gezonde leefstijl bestaande uit training, advies en coaching op het gebied van fitheid, voeding en een actieve leefstijl.

Omschrijving
Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de verminderde actieve leefstijl en de daaraan gerelateerde gezondheidsrisico’s van mensen met een chronische fysieke aandoening. Het verminderde activiteitenpatroon, fysiologische veranderingen, verminderde fitheid en onder andere overgewicht spelen een belangrijke rol bij verhoogde gezondheidsrisico’s, zoals het krijgen van hart- en vaatziekten. In deze module worden metingen opgevolgd door gerichte training-, sport- en voedingsadviezen. Daarnaast vinden coachingsgesprekken plaats, waarbij informatie wordt gegeven en doelen worden gesteld die de deelnemer graag wil behalen op de lange termijn. Deze gesprekken worden gedaan door een coach die opgeleid is in motiverende gespreksvoering. Tijdens deze gesprekken wordt aandacht besteed aan eventuele obstakels die de deelnemer kan tegenkomen en het behouden van een gezonde leefstijl op de lange termijn. Vooral de combinatie van de thema’s fitheid, voeding en een actieve leefstijl toegespitst op de aandoening en het behouden van een gezonde leefstijl op de lange termijn is nieuw.

In samenwerking met
Onderzoekslijn MoveFit van de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC

Projectleiding
Wilma van der Slot, revalidatiearts

Projectplanning
februari 2016 tot en met december 2018

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.