Doel
Het objectief kunnen vaststellen van de mate van spasticiteit door het bepalen van de 'catch' hoek met behulp van een Smartwatch.

Doelgroep
CVA-patiënten met spasticiteit

Omschrijving
Wanneer een spastische spier snel passief wordt verlengd, treedt er vaak een ‘catch’ op; een reflexmatige spiercontractie die ervoor zorgt dat de verlenging plotseling sterk wordt geremd. De gewrichtshoek waarbij dit optreedt, wordt 'Angle of Catch' (AoC) genoemd. Een vroege catch, en dus een kleine AoC, betekent ernstige spasticiteit. Momenteel wordt de ernst van spasticiteit subjectief bepaald (Ashworth Scale) of wordt de AoC handmatig gemeten met een goniometer (Tardieu Scale). De betrouwbaarheid van deze schalen is matig tot slecht. Dit betekent dat de ernst van het spasme, en ook de verandering daarvan als gevolg van een interventie, in de kliniek momenteel niet betrouwbaar kunnen worden bepaald. Uit recent onderzoek is gebleken dat de AoC wel betrouwbaar kan worden bepaald met bewegingssensoren. Deze sensoren zitten tegenwoordig standaard in Smartphones en Smartwatches. Het doel van het huidige onderzoek is daarom het ontwikkelen van een Smartwatch applicatie waarmee objectief en betrouwbaar de A0C en daarmee de ernst van spasticiteit kan worden bepaald.

In samenwerking met
Klinisch bewegingslaboratorium, Revalidatiegeneeskunde Rijndam, locatie Erasmus MC
TU Delft

Meten van spasticiteit met een Smartwatch(0:13)
Objectief vaststellen van de 'Angle of Catch' met bewegingssensoren.

Projectleiding
Herwin Horemans, coördinator Klinisch bewegingslaboratorium, Revalidatiegeneeskunde Rijndam, locatie Erasmus MC

Projectplanning
December 2015 tot en met mei 2019

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.