Doel
Het ontwikkelen van een linguïstische analyse- én behandelmethode voor mensen met taalproblemen na hersenletsel op het niveau van ‘discourse’.  

Doelgroep
LOVT wordt ontwikkeld voor:

  • Personen met een matige tot lichte afasie, die in staat zijn iets over zichzelf te vertellen en voldoende materiaal geeft voor analyse. Dit behoeft uiteraard niet linguïstisch volledig of correct te zijn.
  • Personen met cognitieve communicatieproblemen die moeite hebben met het structureren van een verhaal

Omschrijving
In het LOVT-project wordt een nieuw therapieprogramma ontwikkeld voor mensen met afasie. Op het gebied van taalbegrip en van woordvinding zijn logopedisten en patiënten ruim voorzien van oefenmaterialen. Maar voor het onderzoeken én oefenen op zins- en verhaalniveau is relatief weinig materiaal beschikbaar. Met LOVT wordt hierin voorzien door het ontwikkelen van:

1. een taalanalyse-methode om de stoornissen op zins en verhaal-niveau in kaart te brengen
2. het therapiemateriaal om patiënten op hun eigen niveau te trainen in het maken van zinnen en het vertellen van een verhaal.

Gedurende het eerste jaar van het LOVT-project worden de materialen ontwikkeld. In het tweede jaar wordt de pilotversie van LOVT in drie revalidatiecentra in Nederland uitgetest. Daarbij zal zowel ervaring opgedaan worden met de toepassing bij mensen met afasie alsook bij mensen met cognitieve communicatiestoornissen als gevolg van NAH. Na de pilotfase zullen er nog aanpassingen gemaakt worden aan de handleiding, de analysemethode en het behandelmateriaal en wordt LOVT klaargemaakt voor uitgave.  

Interne en externe samenwerkingspartners
Bij de ontwikkeling van LOVT worden logopedisten van Rijndam Revalidatie nauw betrokken.
Tijdens de pilotfase wordt LOVT in drie revalidatiecentra getest: Rijndam Revalidatie, Basalt en Libra groep.

Interessante links publicaties, presentaties, filmpjes
https://www.city.ac.uk/news/2018/july/novel-personal-narrative-therapy-to-help-people-with-aphasia-tell-their-story

Projectleiding
Jiska Wiegers, klinisch linguïst Afasieteam, RVE neurologie
Sandra Wielaert, logopedist Afasieteam, RVE neurologie.

Projectplanning
Oktober 2018 tot en met oktober 2020

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier