Doel
Dit onderzoeksproject heeft tot doel de revalidatie van kinderen met verworven taal- en communicatieproblemen in Nederland te optimaliseren. Een belangrijke eerste stap is het bundelen van kennis en ervaring van behandelaren in de ziekenhuis- en revalidatiesetting en consensus bereiken over de diagnostiek. Hiervoor is het systematisch registreren van het verloop van de aandoening en de geleverde behandeling onontbeerlijk. Op deze wijze komen observationele data van hoge kwaliteit beschikbaar, die een basis kunnen vormen voor het identificeren van 'best practices'. Daarnaast is onderzoek naar de ervaren behoefte van de stakeholders, t.w. de kinderen zelf, hun ouders en hun behandelaren, eveneens een essentiële bron van informatie.

Doelgroep
Professionals die werken met verworven taal- en communicatieproblemen bij kinderen

Omschrijving
In september 2016 zijn we gestart met de eerste fase van zeven maanden met als doel consensus te bereiken over de talige diagnostiek en de variabelen die worden vastgelegd in een landelijke database. In een online Delphi procedure met vertegenwoordigers uit deelnemende centra verspreid over heel Nederland (logopedisten, kinderneurologen, kinderneuropsychologen, revalidatieartsen), wordt vastgesteld welke biografische, psychosociale en medische gegevens worden verzameld en op welke wijze de behandelgegevens en ontslagbestemming worden vastgelegd. Op dezelfde manier wordt per leeftijdscategorie een kernset van taaltests gekozen, die in alle deelnemende instellingen wordt gebruikt en afgenomen op 1 maand, 3 maanden en 6 maanden post injury. Verder worden vragenlijsten ontworpen voor ouders, behandelend revalidatieartsen en behandelend logopedisten, om de ervaringen van alle stakeholders te inventariseren. Na dit voorwerk kan de tweede fase van het project starten, waarin een multicenter database wordt geïmplementeerd waarin prospectief het herstelverloop en de behandeling van deze kinderen wordt vastgelegd.

Projectleiding
Mieke van de Sandt-Koenderman, klinisch linguïst
Els van de Pavert, projectcoördinator

Projectplanning
september 2016 tot en met april 2017

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting