Doel
In een eerste periode van vier maanden ervaringen opdoen met ZORA zodat in de vervolgfase ZORA optimaal ingezet kan worden en structureel geïmplementeerd kan worden in de revalidatiebehandeling bij kinderen.

Doelgroep
Kinderen tussen 4-18 jaar, onder behandeling bij Rijndam Kinderrevalidatie, op de locatie Ringdijk en op de locatie Westersingel.

Omschrijving
Na de testperiode wordt ZORA ingezet om kinderen te motiveren en sturen tijdens hun revalidatieproces. Naast een hulpmiddel bij de therapie, wordt ZORA ingezet om het verblijf van kinderen op de Kinderafdeling en binnen de dagbehandeling leuker te maken.

Interne en externe samenwerkingspartners
Intern: afdeling 4-18 jaar, locatie Ringdijk en de Kinderafdeling, locatie Westersingel
Extern: Consyst (leverancier Zora), QBMT (fabrikant), overige contacten worden nog gelegd met andere gebruikers van Zora

Projectleiding
Angelique Kester, ergotherapeut, afdeling kind 4-18 jaar, locatie Ringdijk
Alina de Groot, verpleegkundig manager, afdeling Pijn/Kind, locatie Westersingel

Projectplanning
Maart 2017 tot en met december 2018

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.