Doel innovatieproject
Ontwikkelen van een gebruikersvriendelijke, objectieve en betaalbare rolstoelmonitor die patiënt en behandelaar feedback geeft over de mate van actief rolstoelgebruik, gerelateerd aan beweegdoelen.

Doelgroep
Rolstoelgebonden kinderen en volwassenen

Omschrijving
Uit onderzoek en uit de klinische praktijk is bekend dat rolstoelgebonden personen, zoals bijvoorbeeld mensen met een dwarslaesie, spina bifida of cerebrale parese, vaak laag actief zijn. Het stimuleren van de mate van fysieke activiteit is dan ook een belangrijk aandachtspunt in de behandeling van deze groepen. Het is bekend dat objectieve, directe feedback over mate van fysieke activiteit, zeker indien kwalitatief goed en goed begeleid en ingebed in de behandeling, van toegevoegde waarde en effectief kan zijn.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om op een relatief eenvoudige manier de mate van rolstoelgebruik objectief en betrouwbaar te meten. Samen met een extern bedrijf wordt binnen dit project het concept doorontwikkeld tot een klinisch toepasbaar instrument dat via kleine sensoren en een smartphone applicatie objectieve feedback geeft aan rolstoelgebruikers en behandelaars over de mate van actief rolstoelgebruik; een innovatieve 'stappenteller' voor rolstoelgebruikers. Ook biedt het systeem de mogelijkheid tot beweegcoaching op afstand door de behandelaar.

In samenwerking met
2M Engineering

Interessante links
Activ8

Projectleiding
Hans Bussmann, senior onderzoeker, Erasmus MC
Marieke Paping, revalidatiearts, medisch manager dwarslaesie/heelkunde
Inez van der Ham, revalidatiearts, medisch manager kind/jeugd

Projectplanning
mei 2015 tot en met december 2018

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.