Doel
Implementeren van waardegedreven zorg binnen kinderhandrevalidatie (trauma of chirurgie langer dan drie maanden geleden) en voor de kinderen en volwassenen met een aangeboren arm- / handaandoening.

Doelgroep
Handrevalidatiepatiënten, zowel kinderen als volwassenen, bij wie het trauma of chirurgie langer dan drie maanden geleden is en voor de kinderen en volwassenen met een aangeboren aandoening aan arm of hand.

Omschrijving
Het leveren van topklinische zorg is een onderdeel van de visie van Rijndam Revalidatie. Om een uitspraak te kunnen doen of de handrevalidatie voldoet aan de criteria voor het leveren van deze zorg, is vergelijking met gelijksoortige zorgverleners noodzakelijk. Een momenteel veel gebruikte en geïmplementeerde wijze van meten van zorg is gebaseerd op het oorspronkelijke concept van Value Based Health Care (VBHC). Topklinische zorg dient te worden geleverd met de patiënt centraal. De uitkomstmaten behoren dan ook te bestaan uit de voor de patiënt belangrijke uitkomstmaten. De huidige uitkomstmaten die gebruikt worden binnen de handrevalidatie zijn met name docter-driven. Vanuit zorgverzekeraars, patiëntengroepen en de handrevalidatie bestaat de wens transparant te zijn over de kwaliteit van de geleverde zorg op waarde en kwaliteit van de zorg. Waardegedreven zorg heeft tot doel de beste uitkomst van de behandeling met de individuele patiënt centraal en dat tegen de laagste kosten. Om de waarde van de zorg te meten en de kosten per patiënt(groep) in kaart te brengen, dienen (meet)trajecten te worden beschreven en aangemaakt. Alleen op deze wijze kan de toevoeging aan persoonlijke waarde voor de patiënt worden geëvalueerd.

Interessante links

Projectleiding

  • mw dr. Monique den Hollander-Ardon, handtherapeut/onderzoeker, RVE Erasmus MC
  • Mw drs. Linda Hageman, manager bedrijfsvoering, RVE Erasmus MC

Projectplanning
augustus 2017 tot en met mei 2019

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.