Doelen

  • Er is een duidelijk overzicht van alle betrokken instanties en hulpverleners die betrokken zijn bij de zorg voor kinderen met traumatisch hersenletsel (THL) en hun ouders.
  • Er is een systeem voor registratie en monitoring van kinderen en jongeren met THL
  • Er is een soepele overgang in zorgaanbod voor kinderen met THL gedurende de transitiefase van kind naar volwassene. 

Doelgroep
Kinderen en jongeren met THL en hun ouders/verzorgers

Omschrijving
Jaarlijks zijn er in Nederland duizenden kinderen en jongeren die traumatisch hersenletsel oplopen. Niet altijd is dit letsel zichtbaar. Regelmatig wordt het opgelopen hersenletsel niet gezien of is de impact van het letsel niet juist ingeschat. Niet alle kinderen die traumatisch hersenletsel (THL) oplopen komen terecht bij de spoedeisende hulp, veelal is alleen de huisarts betrokken. Soms wordt bijvoorbeeld het hersenletsel pas veel later herkend als een kind in zijn/haar ontwikkeling wordt bedreigd. Vroegtijdige signalering van kinderen met THL en het monitoren van deze kinderen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg voor deze kinderen. Hierdoor wordt het voor kinderen met THL en hun ouders gemakkelijker om bij de zorg en hulpverlening terecht te komen die op dat moment voor hen nodig is. Echter ook voor de professionals is een monitoring van de problematiek waardevol. Het kan hen helpen om in de toekomst de gevolgen van THL beter in te schatten en wellicht eerder een doorverwijzing kunnen doen naar de eventuele benodigde hulpverleners. De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen & Jongeren vormt een waardevol uitgangspunt voor de benodigde zorg voor deze doelgroep en is dan ook een belangrijke basis voor dit project

Samenwerkingspartners

De ontwikkeling van de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel Kinderen & Jongeren is geïniteerd en wordt gefinancieerd door de Hersenstichting. Rijndam Revalidatie leidt het project binnen de regio Rijnmond.

Deelnemers binnen project:

Projectleiding
Esther Jansen-Polak, RVE pijn-kind ergotherapeut/cognitief revalidatie therapeut

Projectplanning
november 2016 tot en met januari 2019

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.