Doel
Ontwikkeling van een app voor NAH patiënten en hun direct betrokkenen. Deze app bevat relevante informatie over hersenletsel, gevolgen, impact en het revalidatietraject in Rijndam, waardoor zij worden ondersteund in revalidatie.

Doelgroep 
Patiënten met hersenletsel en hun direct betrokkenen

Omschrijving
Gedurende de revalidatie van NAH patiënten wordt door verschillende behandelaren uitleg gegeven. Dit gebeurt meestal mondeling, terwijl dat voor deze doelgroep niet voldoende is. Ook is er veel herhaling nodig. Daarnaast is het belangrijk dat patiënten en hun direct betrokken over dezelfde informatie beschikken. In dit project wordt een app ontwikkeld die eenvoudig beschikbaar wordt voor patiënten en hun direct betrokkenen. Deze app bevat informatie over de fysieke, cognitieve, communicatieve en psychosociale gevolgen van hersenletsel, impact op dagelijks leven en revalidatie binnen Rijndam. Deze informatie wordt aangevuld met onder andere adviezen, oefeningen en ervaringsverhalen. De informatie wordt op verschillende inhoudsniveaus aangeboden en is te lezen, te luisteren en wordt ondersteund met filmpjes. De app is tevens bruikbaar in verschillende educatiegroepen binnen klinische en poliklinische revalidatie in Rijndam.

Projectleiding
Henriëtte Terlouw, ergotherapeut

Projectplanning
april 2017 tot en met november 2018

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.