Doel
Ontwikkeling van een effectief en efficiënt behandelingprogramma voor patiënten met zowel handproblematiek als chronische pijn en waarbij klachtenonderhoudende factoren in meer of mindere mate een rol spelen.

Doelgroep
Patiënten met zowel handproblematiek als chronische pijn, en waarbij klachtenonderhoudende factoren op bio-psycho-sociaal vlak in meer of mindere mate een rol spelen, en die een gecombineerde behandeling nodig hebben van zowel handtherapie als pijnrevalidatie.

Omschrijving
Binnen de handrevalidatie kennen we naast de postoperatieve handtherapie een heel aantal diagnosegroepen waarbij chronische pijn een rol speelt. Veelal gaat het hierbij over tendinitiden, midcarpale instabiliteit of zenuwproblematiek. Bij een deel van deze patiënten is een praktisch handtherapieprogramma voldoende. Een praktisch handprogramma bestaat uit spalk- en oefentherapie, adviezen t.a.v. het verkrijgen van een goede balans tussen belasting en belastbaarheid, ergonomie en praktische adviezen. Bij een aantal patiënten zijn echter zodanig klachtenonderhoudende factoren op bio-psycho-sociaal vlak aanwezig dat naast de stoornisgerichte handtherapie, gekozen moet worden voor een chronische pijn benadering waarbij psycholoog, maatschappelijk werk en haptonoom aan de behandeling worden toegevoegd.

Dit project draait om de integratie van twee behandelmethoden, namelijk die van handrevalidatie en die van chronische pijn. In de eerste fase van het project worden zowel de handtherapeuten als de pijntherapeuten  bijgeschoold in elkaars expertises. In de 2e fase worden met het projectteam een zorgpad en een behandelprogramma opgesteld. Vervolgens vindt in fase 3 een pilot plaats waarin, naast de werking van het zorgpad en het behandelprogramma, ook aandacht is voor kruisbestuiving tussen de therapeuten en aandacht is voor het interdisciplinair werken. Tijdens fase 3 worden van alle patiënten die het behandelprogramma ‘chronische pijnhand’ volgen, een aantal gegevens vastgelegd: de aanwezigheid van een kernprobleem, een aanpak, de behandeldoelen en de pijnscores. In fase 4 worden de evaluatiegegevens geïnterpreteerd. Op basis van de evaluatiegegevens vinden zo nodig aanpassingen plaats in het zorgpad en/of het behandelprogramma. De duur van het project is 1,5 jaar. Daarna wordt gewerkt volgens het opgestelde behandelprogramma.

Projectleiding
Claudine Steenhouwer, fysiotherapeut locatie Franciscus Gasthuis

Projectplanning
maart 2017 tot en met november 2018

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.