Doel
Het ontwikkelen van een module arbeidsparticipatie door Rijndam divisie Volwassenenrevalidatie, afdeling Pijn/kind, waarin re-integratie in werk vanaf het begin van de revalidatie wordt gefaciliteerd.

Doelgroep
Patiënten met chronische pijn die betaald werk verrichten en een arbeidscontract hebben of zzp-er/ondernemer zijn.

Omschrijving
Met de ontwikkeling van deze module wordt een brug geslagen tussen revalidatie en re-integratie, waarbij de werkomgeving direct vanaf het begin betrokken wordt in het revalidatieproces. Naast het verzamelen van informatie van de patiënt wordt ook informatie van werkgever, bedrijfsarts en werkplek verzameld, waardoor er tijdens de revalidatie een betere vertaling naar de werkomgeving plaatsvindt met uiteindelijk een werkhervattingsplan als eindproduct.

Interne en externe samenwerkingspartners
Intern: RVE pijn/kind volwassenen, Ontwikkelgroep Pijnrevalidatie, Research & Development, Marketing & Communicatie, RVE Ziekenhuizen locatie Dordrecht (poli chronische pijn en rve arbeid), RVE Erasmus (module ‘aan het werk’ voor jongeren).
Extern: verwijzers, werkgevers, bedrijfsartsen, klinisch arbeidsgeneeskundige, netwerk vroege interventie, landelijke revalidatiecentra met chronische pijn (oa Groningen, Enschede en Hoensbroek), patiëntenverenigingen.

Interessante links publicaties, presentaties, filmpjes

  • Beek van der A, Anema H. et al. Chronische ziekte en langdurig verzuim op de werkplek: Maak werk van interactie tussen alle partijen! TBV: 18, nr 8, 2010
  • Oosten van A, Burdorf L. arbeid als medicijn. TTP
  • Autar R, Effecten tegenprestaties Rotterdam website Gemeente Rotterdam, 2017
  • Winsemius A, et al. Wat werkt bij Sociaal en Gezond. Over de bijdrage van sociale factoren op de gezondheid. Movisie, 2016
  • Waddell G, Burton AK. Is work good for your health and well-being? , 2016
  • Huber M, et al. How should we define health? BMJ. 2011; 343:d4163 doi:10.1136/bmj.d4163
  • Positieve gezondheid

Projectleiding
Wieteke Vriens, ergotherapeut RVE pijn/kind Volwassenen
Bas Poels, arbeidsonderzoeker Rijndam

Projectplanning
Het project heeft een looptijd van circa 18 maanden (inclusief pilot van ruim 6 maanden en inclusief de vakanties). Startmaand: september 2018 – maart 2020.

Contactpersoon en gegevens
Wieteke Vriens, wvriens@rijndam.nl
Bas Poels, bpoels@rijndam.nl