Doel
Het doel van dit project is om een systeem voor beeldcommunicatie en videoconferencing te implementeren, waarmee makkelijker en op een beveiligde manier contact op afstand tussen behandelaren en patiënten, behandelaren onderling en medewerkers mogelijk is. Het systeem gaat mogelijk veranderingen brengen in het zorgproces. Denk bijvoorbeeld aan het inplannen van videoconsults of een virtueel spreekuur. Bij voorkeur dient er een koppeling te komen met het planningssysteem Ecaris en het Revalidatie-EPD, zodat vastlegging in en communicatie vanuit het patiëntendossier mogelijk is.

Doelgroep
Patiënten, verwijzers, behandelaren en medewerkers

Omschrijving
De komende jaren gaat zorg op afstand een grotere plek innemen. Eén van de mogelijkheden hiervan is zorg via beeldcommunicatie. Rijndam werkt hier nog niet structureel mee, maar uit behoeften peilingen is gebleken dat veel zorgverleners in Rijndam hiervan graag gebruik willen maken. Daarnaast wil Rijndam onderzoeken of en hoe videoconferencing het reizen tussen de verschillende locaties kan verminderen. Naar aanleiding hiervan is het project 'Beeldcommunicatie en videoconferencing' gestart.

Projectleiding
Rajen Bhattoe, projectleider

Projectplanning
oktober 2016 tot en met december 2018

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.