Doel innovatieproject
De realisatie van een topreferent taalexpertiseteam ten behoeve van de kinderrevalidatie met specialistische kennis en expertise op het gebied van kinderen met verworven taalstoornissen.

Doelgroep
Grofweg kunnen twee categorieën worden onderscheiden:

  1. Kinderen die vanaf het allereerste begin van de taalontwikkeling een afwijkende of vertraagde taal- of spraakontwikkeling doormaken.
  2. Kinderen met een afasie die zich talig normaal hebben ontwikkeld tot aan het ontstaan van de taalstoornis.

Resultaatomschrijving
Sinds 2005 beschikt Rijndam over een expertiseteam Verworven Kinderafasie dat zich richt op de tweede categorie: kinderen met taal- en communicatieproblemen als gevolg van verworven hersenletsel. Sinds 2012 is dit een van de werkgroepen van AfasieNet; het kennisplatform voor professionals op het gebied van neurologische taal- en spraakstoornissen in Nederland. De praktijk leerde dat dat dit team landelijk voorziet in een behoefte aan specialistische kennis. Bovendien bleek uit de verwijzingen die het expertise binnen kreeg, dat er ook behoefte was aan een soortgelijke specialistische diagnostiek en behandeling voor kinderen die vanaf het begin een afwijkende taalontwikkeling doormaken.

Binnen het zorgproject ‘Taalexpertiseteam’ is dan ook het team uitgebouwd tot een landelijk topreferent taalexpertiseteam. Het team draagt bij aan welbevinden en satisfactie van patiënt en systeem, en leidt tot een effectievere revalidatiegeneeskundige behandeling. Het team biedt binnen Rijndam kwalitatief hoogwaardige diagnostiek en behandeling. Daarnaast onderzoekt en behandelt het team kinderen die zijn verwezen door artsen van buiten Rijndam. Ook bestaat de mogelijkheid het team om advies te vragen (consultfunctie).

Het taalexpertiseteam heeft tot doel om op basis van de klinische ervaring de behandeling te optimaliseren. Om te kunnen profiteren van deze klinische ervaring wordt zoveel mogelijk gestructureerd gewerkt, niet alleen in de diagnostiek, maar ook in de behandeling. Het werken vanuit een multidisciplinaire benadering is essentieel: dit garandeert dat de geassocieerde cognitieve, psychosociale, emotionele en gedragsmoeilijkheden ook de aandacht krijgen.

Vervolgproject:
Nationaal Rijndam kinderafasieteam: kennisdeling met logopedisten in Nederland door het kinderafasieteam Rijndam meer bekendheid te geven en het ontwikkelen en implementeren van TaalTests Advies en Begeleiding (TTAB).

Interessante link
AfasieNet, Expertiseteam Verworven Kinderafasie

Projectleiding
Mieke van de Sandt, klinisch linguïst

Projectduur
Januari 2013 tot en met januari 2014

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.